top of page

Medlemskabsbetingelser

Medlemskab

Ved køb af ydelser hos Bea Fisker Træningsstudio bliver man automatisk medlem i studiet. Medlemskabet er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre end kunden. 

Forudsætningen for deltagelse på hold er at man ved køb af en ydelse (et klippekort) opretter sig som bruger i studiets online bookingsystem. Derefter booker man sig ind på det ønskede hold før fremmøde som kan gøres fra gang til gang eller forud for flere gange.  

Ydelserne tilbydes i studiets åbningstider i følgende to perioder: 

Forårssæsonen som gælder fra d. 1. januar frem til d. 30. juni.

Efterårssæsonen som gælder fra d. 1. september frem til d. 31. december.

Køb af ydelser, betaling og afbud
 

Der henvises til handelsbetingelser som vises automatisk ved online køb af ydelser. 

Ændring af medlemskabsbetingelser
 

Bea Fisker kan med et varsel på 30 dage ændre medlemsbetingelserne. Ændring af medlemskabsbetingelser vil blive sendt pr. e-mail til dem der via tilmelding har givet deres e-mailadresse.

Beroperioder
 

Ved længerevarende sygdom (over 21 dage) kan medlemskabet sættes i bero så ofte, medlemmet ønsker op til en maksimal periode af 6 måneder. Ønsket om beroperioden skal varsles før ikrafttrædelse med angivelse af datoen for hvornår medlemskabet skal træde i kraft igen. Medlemskabet kan KUN sættes i bero skriftligt via e-mail til info@beafisker.com og gyldigheden starter fra datoen hvor e-mailen om ønsket af berosætningen bliver modtaget. Dvs. et medlemskab kan ikke sættes i bero med tilbagevirkende kraft. 

Medlemmets ansvar
 

Træningen sker på eget ansvar. Som medlem er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i træningen på måtte eller reformer maskinen. Er man i tvivl er det anbefalet at konsultere med underviseren eller at spørge en læge eller/og behandler om råd inden træningen påbegyndes. Medlemmet er før sin første træning derfor forpligtet i at oplyse Bea Fisker og studiets andre instruktører om personlige skader, sygdom eller medfødte skavanker som der skal tages hensyn til. Bea Fisker Træningsstudio tager ikke ansvar for personskader som er opstået i løbet af træningen på måtte eller reformer maskinen pga. mangelfulde handlinger, tilbageholdte informationer eller skjulte skavanker. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

For at opnå det optimale udbytte som studiets bevægelsesformer giver, er det medlemmets eget ansvar at holde sig i gang og træne øvelserne regelmæssigt mindst en op til 2-3 gange om ugen.

bottom of page