FÅ UPDATES VIA E-MAIL

STUDIETS ADRESSE

Messingvej 40A

8940 Randers SV

60 76 36 56 

info@beafisker.com

Copyright © 2014 - 2020 Bea Fisker    I    Website created with wix.com by Bea Fisker    I    All rights reserved

Medlemskabsbetingelser

1. Medlemskab

HOLDTRÆNING

Ved deltagelse i et holdtræningsforløb i Bea Fisker Træningsstudio i Randers på Messingvej 40A bliver du oprettet som medlem i studiet. Medlemskabet er personlig og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre end kunden. Medlemskabet gælder fra sæsonstart til sæsonslut og kan fornyes/forlænges hvert sæson.

Forsåssæsonen gælder fra d. 1. januar frem til d. 30. juni.

Efterårssæsonen gælder fra d. 1. august frem til d. 31. december.

Ved forhindring i at møde op på eget hold kan man i løbet af sæsonen flytte og udnytte sin manglende time på et andet hold som er medlemmets eget ansvar. Dette kan medlemmerne selv gøre i studiets ONLINE BOOKINGSYSTEM. Alle medlemmer får automatisk efter betaling af deres kontingent en mail med deres egen personlige adgangskode inkl. bookingsystem regler. Et login til bookingsystemet bliver IKKE oprettet af medlemmer. 

Træningstimer som medlemmer pga. forglemmelse eller andre årsager ikke sletter fra bookingsystemet og heller ikke møder op til træningen BLIVER MISTET OG KAN IKKE UDNYTTES LÆNGERE. 

Manglende timer som et medlem selv aflyser sker på medlemmets eget ansvar og KAN IKKE REFUNDERES eller OVERFØRES til det næste sæson. 

INDIVIDUEL TRÆNING

Ved deltagelse i et træningsforløb som individuel træning, duo eller trio holdtræning og vægttabsforløb bliver du oprettet som medlem i studiet. Medlemskabet er personlig og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre end kunden. Kun klippekortkøb er bindende.

Gyldighedsperioden for et 5 gangs klippekort er 2 måneder fra købsdatoen.

Gyldighedsperioden for et 10 gangs klippekort er 4 måneder fra købsdatoen.

Gyldighedsperioden for et 12 ugers vægttabsforløb er i alt maksimalt 15 uger fra købsdatoen da vægttabsresultatet ved en længere gyldighed ikke kan sikres.

Ubrugte klip bliver tabt og kan ikke refunderes eller overføres til et nyt klippekort.

2. Medlemmernes kontaktoplysninger
 

Ændringer i medlemsoplysninger som f.eks. navn, e-mail adresse, telefonnummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Bea Fisker. Det er medlemmets eget ansvar, at Bea Fisker Træningsstudio til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

3. Betaling
 

Både ved oprettelse af et længevarende medlemskabsforløb og en enkelt gangs individuel træning betales forud senest 5 arbejdsdage før det første mødetid via

  • MobilePay til nr. 56151 

       OBS! Vær opmærksom på at det  ikke er  muligt at  overføre penge til selve studiets  mobilnummer  60 76 36 56. Benyt i 

       stedet for venligst nævnte 5 cifret nummer.

  • Bankoverførsel til kontonummer Danske Bank  4681  3412493044 

Kvittering for indbetaling fremvises ved første mødegang. For sent betaling opkræves rykkegebyr efter gældende takst. Rente tillægges efter renteloven.

Mht. holdtræningsforløbet er der ikke mulighed for ratebetaling og heller ikke for køb af mindre antal timer end sæsonen indeholder. For studiemedlemmer er der dog mulighed for tilkøb af ekstra holdtrænings timer. Antallet af ønskede timer aftales efter behov. Hvis man dog først bliver medlem af studiet når sæsonen allerede er startet så betaler man kun for de antal gange som er tilbage fra sæsonen. 

Køb af ydelser refunderes ikke. Ved gennemførelse af sin betaling accepterer medlemmet at ydelsen ikke kan tilbagebetales. Et medlemskab kan dog sættes i bero ved længerevarende sygdom (over 21 dage) og udnyttes efter aftale på et senere tidspunkt. Se mere om det under Beroperioder (punkt 7). 

Alle priser er som vist danske kroner.

4. Prisændringer
 

Bea Fisker forbeholder sig ret til at foretage prisændringer som først træder i kraft i den kommende sæson og ikke i den igangværende sæson. Prisændringer påvirker dermed kun fremtidige medlemskaber og ikke allerede forudbetalte igangværende medlemskaber. Prisændringer vil blive sendt via et nyhedsbrev til dem der via indmeldelsen har givet deres e-mailadresse.

5. Ændring af medlemskabsbetingelser
 

Bea Fisker kan med et varsel på 30 dage ændre medlemsbetingelserne. Ændring af medlemskabsbetingelser vil blive sendt pr. e-mail til dem der via tilmelding har givet deres e-mailadresse.

6. Afbud

HOLDTRÆNING

Et medlem SKAL melde afbud senest 2 timer før holdstart via studiets ONLINE BOOKINGSYSTEM. Det er medlemmets eget ansvar at registrere afbud i bookingsystemet. Timer som ikke bliver slettet, bliver tabt og kan ikke udnyttes længere. Indenfor sæsonen kan dog et medlem udnytte alle sine aflyste timer på et andet hold og tidspunkt hvor der findes ledige pladser. Dette er studiets bonus rotations ydelse. 

Afbud fra underviserens side af skal ske hurtigst muligt via SMS til berørende medlemmer. SMS kan ikke besvares. Underviseren er forpligtet til at arrangere hurtigst muligt en løsning for sin(e) aflyste time(r) dog kun de(n) aflyste time(r) kan blive kompenseret. Hvis et medlem i løbet af sæsonen på et tidligere tidspunkt har på eget ansvar aflyst en eller flere timer og ønskede at udnytte sin(e) manglende time(r) på de(t) hold som underviseren har aflyst har medlem følgende rettigheder:  

1.  Såfremt underviseren aflyser sin(e) time(r) men der stadigvæk er minimum 4 eller flere uger tilbage fra sæsonen har medlemmet ikke ret til at kræve refundering for sin(e) manglende og på eget ansvar aflyste time(r) da dette eller disse kan via rotations ydelsen stadigvæk udnyttes indenfor sæsonens afslutning.  

2. Såfremt underviseren har aflyst sæsonens sidste time(r), og der ikke er mulighed for at udnytte manglende timer på et andet tidspunkt da sæsonen er afsluttet kan et medlem kræve kompensation eller refundering for de timer som medlemmet har tilbage fra sæsonen.

INDIVIDUEL TRÆNING

Afbud skal meldes senest dagen før kl. 12 via SMS eller via info@beafisker.com.

Når man har valgt ydelser fra "Basis Priser" eller ikke har et oprettet medlemskab skal man ved for sent afbud eller udeblivelse betale ydelsens fulde beløb.

Hvis man har klippekort mister man ved for sent afbud eller udeblivelse 1 klip fra sit kort.

Afbud fra instruktørens side pga. sygdom skal ske hurtigst muligt på telefon eller sms. I forbindelse med afbud tilbydes ny tid med det samme. Gyldighedsperioden for klippekort forlænges med sygdommens varighed.

7. Beroperioder
 

HOLDTRÆNING

Ved længerevarende sygdom (over 21 dage) kan medlemskabet sættes i bero så ofte, medlemmet ønsker op til en maksimal periode af 6 måneder. Ønsket om beroperioden skal varsles før ikrafttrædelse med angivelse af datoen hvornår medlemskabet skal træde i kraft igen. Medlemskabet kan KUN sættes i bero skriftligt via e-mail til info@beafisker.com og gyldigheden starter fra datoen hvor e-mailen og berosætningen bliver modtaget. Dvs. et medlemskab kan ikke sættes i bero med tilbagevirkende kraft. 

INDIVIDUEL TRÆNING

Ved ferie eller længerevarende sygdom (over 7 dage) kan medlemskabet sættes i bero så ofte, medlemmet ønsker op til en maksimal periode af 6 måneder. Ønsket om beroperioden skal varsles før ikrafttrædelse med angivelse af datoen hvornår medlemskabet skal træde i kraft igen. Medlemskabet kan sættes i bero ved personlig henvendelse eller skriftligt via e-mail dog ikke via telefon. 

8.  Varighed og opsigelse
 

Medlemskabet kan ikke opsiges. Det ophører dog automatisk ved udløb af den periode der er betalt for.

Ved manglende betaling ophører medlemskabet med øjeblikkelig virkning og medlemmet har ikke rettighed til at deltage i studiets timer indtil betalingen er modtaget. Se betalingsregler ovenpå. 

9. Medlemmets ansvar
 

Træningen sker på eget ansvar. Som medlem er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i træningen på måtte eller reformer maskinen. Er man i tvivl er det anbefalet at konsultere med underviseren eller at spørge en læge eller/og behandler om råd inden træningen påbegyndes. Medlemmet er før sin første træning derfor forpligtet i at oplyse Bea Fisker og studiets andre instruktører om personlige skader, sygdom eller medfødte skavanker som skal tages hensyn til. Bea Fisker Træningsstudio tager ikke ansvar for personskader som er opstået i løbet af træningen på måtte eller reformer maskinen pga. mangelfulde handlinger, tilbageholdte informationer eller skjulte skavanker. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

For at opnå det optimale udbytte som både Stott Pilates og bodyART træningen giver, er det medlemmets eget ansvar at holde sig i gang og træne øvelserne regelmæssigt mindst en op til 2-3 gange om ugen.